Kontaktní udaje

Vyvěšeno Jméno / popis Jednací číslo Dokumenty
26.05.2016 Kučerák Josef  19.12.1966
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 165/16-14 
26.05.2016 Frýdová Věra  18.12.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 201/16-13 
26.05.2016 Mihalík Ondřej  18.05.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 159/16-13 
26.05.2016 Koželuh František  06.02.1953
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 254/11-29 
26.05.2016 Musil Richard  09.12.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 155/16-14 
26.05.2016 Štěpánek Arnošt  31.05.1972
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1537/15-13 
26.05.2016 Gerlivanova Tatiana  09.09.1958
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 667/12-152 
26.05.2016 Bandry Lukáš  17.11.1993
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1201/13-29 
26.05.2016 Hýsková Marie  24.03.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 714/11-24 
26.05.2016 Jechoutek Jiří  28.03.1952
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1242/10-90 
26.05.2016 Hirmerová Eleonora  22.09.1963
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 727/15-25 
26.05.2016 Fousek Pavel  19.01.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 202/16-11 
26.05.2016 Gožo Petr  02.08.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 199/16-13 
26.05.2016 Daniš Jakub  10.08.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 210/16-13 
26.05.2016 Urban Pavel  03.03.1976
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1412/09-9 
26.05.2016 Kerhátová Dagmar  28.10.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 191/16-14 
26.05.2016 Horváth David  14.05.1984
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 197/16-14 
23.05.2016 Kolková Jana  02.10.1969
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1675/14-18 
23.05.2016 Urban Jaromír  09.06.1970
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1352/10-40 
23.05.2016 Lumnitzer Zdeněk  03.03.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 414/16-8 
23.05.2016 Knotek Roman  06.10.1972
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 399/16-8 
23.05.2016 Nováková Pavla  25.12.1961
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 436/16-8 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-321 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-322 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-323 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-324 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-325 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-326 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-327 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-328 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-329 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-330 
23.05.2016 Protokol o předání spisu soudnímu exekutorovi
Oznámení o doručení písemnosti vyvěšením na úřední desce podle § 50 od
034 EX 9999/11-331 
19.05.2016 Baláž Milan  16.06.1961
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 513/16-8 
19.05.2016 Hloušek Petr  08.07.1961
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 181/16-11 
19.05.2016 Bilý Dušan  08.08.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 548/16-8 
19.05.2016 Maszlag Štefan  27.08.1955
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 133/16-11 
19.05.2016 Kočárníková Marie  23.05.1956
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 2597/10-49 
19.05.2016 Pelan Jiří  05.03.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1756/14-24 
19.05.2016 Kočárník Pavel  26.03.1957
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 2597/10-49 
19.05.2016 Prouzová Jana  08.10.1961
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 321/16-12 
19.05.2016 Blecha Milan  15.09.1971
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 2404/09-10 
19.05.2016 Blechová Ludmila  16.02.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 2404/09-10 
19.05.2016 Novák Vítězslav  19.06.1982
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 333/16-11 
19.05.2016 Vašek Jozef  02.02.1948
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 308/16-13 
19.05.2016 Vostárek Tomáš  26.12.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1086/12-58 
19.05.2016 Brynych Josef  08.03.1952
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 572/16-8 
19.05.2016 Pivrnec Jiří  31.12.1962
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 446/16-8 
19.05.2016 Ječný Přemysl  22.02.1976
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 602/05-94 
19.05.2016 Vrábíková Votavová Marie  09.12.1950
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
034 EX 246/11-61 
18.05.2016 Košťál Jaroslav  20.09.1937
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 56/10-73 
18.05.2016 Mulundika Henry Shachele Ing.  14.08.1965
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 365/14-16 
18.05.2016 Mulundika Henry Shachele Ing.  14.08.1965
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 366/14-12 
18.05.2016 Hreha Roman  03.07.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 381/16-8 
18.05.2016 Koky Vladimír  15.03.1977
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 177/16-15 
18.05.2016 Kučera Kamil  27.02.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 166/16-11 
18.05.2016 Šebestová Nikola  11.07.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1966/14-35 
18.05.2016 Anýž Radek  25.08.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1490/12-48 
18.05.2016 Nguyen Khuong Duy  25.05.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 2206/10-18 
18.05.2016 Sysel Josef  01.10.1963
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 608/08-13 
18.05.2016 Nguyen Van Phong  25.10.1962
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 434/16-8 
18.05.2016 Dobruská Marta  04.02.1945
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 462/05-333 
18.05.2016 Novotný Jiří  07.04.1951
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 269/07-50 
18.05.2016 Kopečný Odon  16.03.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 240/15-11 
18.05.2016 Kurtanič Josef  23.05.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 409/16-10 
18.05.2016 Dobruská Marta  04.02.1945
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 462/05-333 
18.05.2016 Dobruský Pavel
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 462/05-333 
18.05.2016 Blažek Pavel  04.06.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 213/16-11 
18.05.2016 Gumenná Alena  13.03.1969
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 288/16-12 
18.05.2016 Gumenný Michal  13.10.1966
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 288/16-12 
18.05.2016 Kubicza Josef  24.12.1962
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 167/16-11 
18.05.2016 Zvěřina Jiří  24.04.1949
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 2084/09-27 
18.05.2016 Lufinka Ondřej  29.05.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 507/08-70 
18.05.2016 Němcová Věra  26.02.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 15/10-70 
18.05.2016 Mazánek Zdeněk  12.06.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1023/15-12 
18.05.2016 Šobáň Petr  27.06.1970
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 480/16-8 
18.05.2016 Bendík Dezider  05.03.1967
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 535/16-8 
18.05.2016 Tóth Ladislav  22.09.1951
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 474/16-8 
18.05.2016 Bihari Andrej  05.04.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1627/15-12 
18.05.2016 Rafael Silomen  06.09.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 315/16-12 
18.05.2016 Filipová Petra  14.01.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 205/16-11 
18.05.2016 Barborka Leoš  27.06.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 217/16-11 
18.05.2016 Zajacová Jana  17.09.1984
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 108/13-42 
18.05.2016 Počta Ondřej  28.09.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1414/11-68 
18.05.2016 Bartoš Pavel  11.02.1972
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 388/16-7 
18.05.2016 Jírová Kateřina  15.03.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 391/16-8 
18.05.2016 Makulová Eva  20.04.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 420/16-8 
18.05.2016 Bilý Štefan  21.04.1959
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 555/16-9 
18.05.2016 Miko Zoltán  08.07.1967
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 425/16-8 
18.05.2016 Milová Zlatuše  16.03.1976
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 665/07-37 
18.05.2016 Barilla Jiří  28.07.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1586/14-8 
16.05.2016 Žvak Martin  10.09.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 26/12-29 
16.05.2016 Kopecký Jaroslav  14.01.1969
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 131/16-11 
16.05.2016 Nimrichter Michal  30.03.1977
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 153/16-12 
16.05.2016 Vrbová Martina  23.08.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1060/15-14 
16.05.2016 Valenta Miloslav  19.08.1961
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1571/15-14 
16.05.2016 Albrechtová Soňa  21.12.1953
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 503/16-8 
16.05.2016 Holub Petr  28.11.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1522/09-53 
16.05.2016 Budinová Alice  26.07.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1556/15-13 
16.05.2016 Maršálek Jana  21.11.1983
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 417/16-8 
16.05.2016 Martinek Michal  28.05.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 162/16-13 
16.05.2016 Daniš Pavel  28.04.1993
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 209/16-11 
16.05.2016 Zelená Vlasta  07.04.1949
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 505/07-112 
16.05.2016 Zelená Vlasta  07.04.1949
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 505/07-112 
16.05.2016 Dobruský Svatopluk
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 462/05-333 
16.05.2016 Landa Josef  07.12.1950
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1558/15-16 
16.05.2016 Pifka Roman  22.08.1970
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1239/10-174 
16.05.2016 Pifková Bronislava  12.04.1970
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1239/10-174 
16.05.2016 Dolhy Martin  19.11.1981
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 268/16-11 
16.05.2016 Giňo Milan  25.05.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 261/07-39 
13.05.2016 Čermák Milan  09.06.1959
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 718/14-16 
13.05.2016 Tousek Miroslav  03.02.1982
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 314/16-11 
13.05.2016 Murgoš Dušan  21.08.1961
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 156/16-11 
13.05.2016 Sarkisovová Jitka  06.03.1949
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 142/06-18 
13.05.2016 Růžička Luboš  24.10.1961
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 345/16-11 
13.05.2016 Majerová Kateřina  09.03.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1039/12-38 
13.05.2016 Prokop Alois  02.12.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 141/16-11 
13.05.2016 Ulvr Zdeněk  22.10.1953
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 312/16-11 
13.05.2016 Šedivka Milan  14.09.1958
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 297/16-13 
13.05.2016 Ševčík Boris  28.02.1982
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 359/16-11 
13.05.2016 Bergerová Lucie  14.08.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 701/14-15 
13.05.2016 Rašek Patrik  22.01.1994
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 151/16-13 
13.05.2016 Šulc David  11.09.1982
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 350/16-13 
13.05.2016 Mitáš Václav  14.01.1972
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 428/16-9 
13.05.2016 Pazderová Pavla  02.03.1960
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 2401/10-56 
13.05.2016 Mišková Alena  30.06.1975
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 426/16-8 
12.05.2016 Kopecká Žaneta  15.02.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 175/16-11 
11.05.2016 úřední deska
Dražební vyhláška
034 EX 667/12-152 
11.05.2016 Hesová Monika  11.10.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1039/14-14 
11.05.2016 Tůma Tomáš  20.08.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1420/14-17 
11.05.2016 Hladík Michal  06.10.1967
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 183/16-11 
11.05.2016 Matiko Iurii  22.02.1960
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 419/16-8 
11.05.2016 Daniel Zdeněk  16.03.1959
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1287/15-15 
11.05.2016 Kočenda Marcel  13.08.1974
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 179/16-14 
11.05.2016 Filip Ivan  20.06.1970
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 282/16-9 
11.05.2016 Berndt Michal  26.03.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 256/16-10 
11.05.2016 Probst Ondřej  26.09.1990
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 601/15-22 
11.05.2016 Chadima Patrik  21.04.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 555/11-21 
09.05.2016 Rohlíčková Lenka  13.10.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 346/16-12 
09.05.2016 Dědek Pavel  01.06.1975
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 264/16-9 
09.05.2016 Baláž Milan  16.06.1961
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
034 EX 513/16-8 
06.05.2016 Zástěra Milan  08.11.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 849/14-40 
06.05.2016 Štibrányiová Romana  19.01.1990
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1792/15-15 
06.05.2016 Staněk Pavel  14.10.1971
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 335/16-11 
06.05.2016 Havlík Marcel  04.04.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 337/15-19 
06.05.2016 Sýkorová Šárka  27.02.1972
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 721/15-12 
06.05.2016 Nguyen Huu Bay  17.02.1976
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 251/16-10 
06.05.2016 Beranová Anna  06.08.1977
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1501/14-20 
06.05.2016 Beran David  25.11.1976
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1501/14-20 
06.05.2016 Kochánek Vladislav  04.08.1982
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1938/14-16 
06.05.2016 Pakuza Petr  03.10.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 705/10-48 
06.05.2016 Brůna Zdeněk  13.02.1967
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 662/10-34 
06.05.2016 Dammer Václav  18.10.1955
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 912/15-10 
06.05.2016 Doktorová Zuzana  26.02.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 267/16-10 
06.05.2016 Vyhnanovský Pavel  10.04.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1398/15-5 
06.05.2016 Říha Jiří  02.07.1961
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1872/10-27 
06.05.2016 Řezáč Jan  04.10.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 123/11-18 
06.05.2016 Hadová Růžena  07.03.1963
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 367/16-8 
06.05.2016 Čipera Miroslav  14.03.1960
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 910/15-16 
06.05.2016 Slabý Jiří  10.02.1975
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1366/15-11 
06.05.2016 Pástorová Eva  17.10.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 642/08-61 
06.05.2016 Frolík Zdeněk  26.09.1950
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 558/13-15 
06.05.2016 Mašínová Lucie  23.06.1977
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 134/16-9 
06.05.2016 Milota Tomáš  16.06.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 135/16-11 
06.05.2016 Bula Petr  02.12.1962
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 106/02-10 
06.05.2016 Glaser Martin  24.04.1984
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 923/09-50 
06.05.2016 Havlík Aleš  07.08.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 920/13-48 
06.05.2016 Rališová Lucie  01.08.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1427/15-7 
06.05.2016 Bačkovský Josef  30.05.1956
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 27/16-13 
06.05.2016 Holík Jiří  20.07.1987
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 781/13-29 
06.05.2016 Brom Petr  23.10.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 31/16-15 
06.05.2016 Hrychová Jarmila  20.03.1962
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 623/12-93 
06.05.2016 Kalinec Jaromír  15.08.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1835/11-50 
06.05.2016 Kotík Daniel  14.06.1984
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 173/16-16 
06.05.2016 Berka Pavel  09.09.1960
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 952/10-70 
06.05.2016 Nový Josef  13.01.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 427/11-45 
06.05.2016 Třmínková Monika  04.07.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 792/15-11 
06.05.2016 Bělohoubek Pavel  10.10.1967
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 109/14-39 
06.05.2016 Dian Miroslav  01.06.1955
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 973/15-10 
06.05.2016 Hloušek Jaroslav  03.07.1966
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 180/16-16 
06.05.2016 Botoš Jiří  02.10.1990
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1209/13-25 
06.05.2016 Romsy Pavel  06.09.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 844/15-26 
06.05.2016 Antonová Iva  25.01.1965
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1230/11-69 
06.05.2016 Šulc Karel  18.04.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 169/14-38 
06.05.2016 Broniš Nikolaj  05.03.1988
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 30/16-10 
06.05.2016 Langr Lukáš  29.03.1985
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 132/16-9 
06.05.2016 Hojgr Tomáš  06.05.1975
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1828/10-72 
06.05.2016 Vild Petr  15.06.1971
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 307/16-12 
06.05.2016 Lászlová Anna  17.07.1963
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 324/11-37 
06.05.2016 Chvátal Vojtěch  16.01.1984
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 128/16-9 
06.05.2016 Horváthová Eva  25.12.1963
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 911/13-24 
06.05.2016 Žvak Martin  10.09.1973
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
034 EX 26/12-29 
06.05.2016 Bartoš Jan  24.03.1984
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1314/09-118 
06.05.2016 Friš Martin  08.07.1976
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1509/12-42 
06.05.2016 Weinhöfer Pavel  24.10.1971
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 511/07-50 
06.05.2016 Svoboda Josef JUDr.  18.05.1950
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 264/13-38 
04.05.2016 úřední deska
Dražební vyhláška
034 EX 1435/15-20 
03.05.2016 Vacek Jiří  07.02.1972
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1799/15-9 
03.05.2016 Šandorová Tereza  05.03.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 807/11-38 
02.05.2016 úřední deska
Předvolání k rozvrhovému jednání
034 EX 2608/10-132 
02.05.2016 úřední deska
Předvolání k rozvrhovému jednání
034 EX 462/05-333 
02.05.2016 Gazda David  17.02.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 2093/09-36 
02.05.2016 Klacek Václav  24.02.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1245/13-19 
02.05.2016 Lazarov Nikolay  01.05.1982
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1583/10-46 
02.05.2016 Bláha Radek  19.03.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 28/09-46 
02.05.2016 Stropnická Věra  29.06.1972
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1787/15-11 
02.05.2016 Kaláb Josef  03.04.1952
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1148/13-11 
02.05.2016 Setničková Michaela  04.05.1984
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 394/12-53 
02.05.2016 Buben Martin  02.11.1976
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 96/04-55 
02.05.2016 Kopecká Žaneta  15.02.1988
Výzva pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 2 o.s.ř.
034 EX 175/16-11 
27.04.2016 Kazimour Jiří  04.03.1975
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1656/14-18 
27.04.2016 Tatič Miroslav  19.12.1959
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1815/14-13 
27.04.2016 Koch Tomáš  04.11.1970
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 495/14-25 
27.04.2016 Suchý Julius  08.04.1991
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 245/16-9 
27.04.2016 Rubeš Zdeněk  18.06.1960
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 203/02-94 
27.04.2016 Groeszelová Vlasta  31.10.1956
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 634/05-54 
27.04.2016 Kuthan Jiří  18.01.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 643/08-109 
27.04.2016 Musil Ivan  15.06.1963
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 523/14-17 
27.04.2016 Machava Martin  21.07.1971
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1715/14-27 
27.04.2016 Kratochvil Josef  26.08.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 502/14-16 
27.04.2016 Šimková Helena  22.08.1962
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 126/14-28 
27.04.2016 Pokluda Petr  01.05.1966
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 740/07-96 
27.04.2016 Mušálková Alena  06.02.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 581/11-211 
27.04.2016 Knejzlíková Zdeňka  12.04.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 216/12-84 
27.04.2016 Vyhnálek Miloslav  15.09.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1298/12-18 
27.04.2016 Schwarz Leopold  06.04.1962
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 112/02-124 
27.04.2016 Šimek Milan  05.08.1956
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 126/14-28 
27.04.2016 Novák Norman  06.02.1958
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 138/16-9 
27.04.2016 Procházka Petr  03.10.1966
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 816/14-20 
27.04.2016 Stojková Romana  01.10.1984
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 143/16-9 
27.04.2016 Kotana Lukáš  29.04.1989
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1150/11-44 
27.04.2016 Zářecký Michael  05.10.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 939/15-15 
27.04.2016 Prošek Antonín  13.05.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 500/12-51 
27.04.2016 Makowiec Jacek Tomasz  10.02.1966
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 886/12-27 
27.04.2016 Moravčík Rudolf  07.01.1977
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1123/09-59 
26.04.2016 úřední deska
Dražební vyhláška
034 EX 24/15-46 
26.04.2016 Zajíc Jaroslav  06.06.1964
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 379/02-112 
26.04.2016 Blüml František  15.10.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1400/15-9 
26.04.2016 Vondřička Luboš  16.07.1979
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 106/13-31 
26.04.2016 Benešová Marie  02.12.1965
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 954/15-15 
25.04.2016 Novotný Petr  08.05.1969
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 525/14-51 
25.04.2016 Římovský Vilém  04.06.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1779/14-13 
25.04.2016 Jůzek Petr  27.02.1970
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 796/14-18 
25.04.2016 Hradcová Dagmar  09.12.1962
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 775/14-18 
25.04.2016 Rydval Pavel  24.09.1968
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 121/16-14 
25.04.2016 Ducháček Michal  17.08.1982
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1185/07-63 
25.04.2016 Prokšík Pavel  09.07.1976
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 142/16-8 
25.04.2016 Horňáková Kateřina  20.08.1986
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 198/16-15 
25.04.2016 Mizera Josef  13.06.1966
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 73/13-34 
25.04.2016 Noha Petr  12.04.1970
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 574/15-12 
25.04.2016 Dítě Petr  12.01.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 421/14-25 
25.04.2016 Radkovič Tomáš  10.06.1969
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 83/13-33 
25.04.2016 Slabý Miloslav  06.03.1975
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle §49 odst. 4 o.s.ř.
034 EX 1513/14-25 
Pro otevření PDF souboru musíte mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader na Vašem počítači.   Kliknutím na obrázek můžete stáhnout aktuální verzi z Adobe stránek.
 Dnes

Dnes 26. Května 2016, 20:16
aktuálně vyvěšeno253
Staženo z vývěsky
do archívu11645

Adresa

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 6
JUDr. Eva Jablonská
Soudní exekutor
Slavíčkova 372/2
160 00 Praha 6

hodiny

Úterý:10:00 - 16:00
Čtvrtek:10:00 - 16:00

hodiny

Tel:+420 233 344 310
Mobil:+420 724 113 366
Fax:+420 233 344 346
ID datové schránky:
srpg8im
E-mail:
urad@uradexekutora.cz
WWW:
http://www.uradexekutora.cz
IČO:60870281
DIČ:
 

Exekutorský úřad Praha 6